Contact Me
Lucy Dobro music
Lucy Dobro music2 weeks ago
Tak jo, frčím zpět do ČR, mamka mě potřebuje. Byly to intenzivní 3 měsíce a něco, spousta muziky, skvělých lidiček a událostí, které vedly k neustálému vrácení se k myšlence, jak je život křehký!/
Bye bye Ovation. It was intensive 3+ months full of music, meeting lovely people and realizing that life is too fragile.
Lucy Dobro music
Lucy Dobro music4 weeks ago
A short version of our crazy original song..enjoy 😀
Music: Lucy
Lyrics: Veronika
Lucy Dobro music